2011. July - England

Southampton and Cotswold District


HIKING PAGE


MAIN PAGE

Click to any of the pictures  - Kattints bármelyik képre 
This was Gábor's business trip and I joined him as a tourist. - Gábor dolgozni járt ezen a helyen, én pedig vele mentem.

1. Southampton is a large city on the south coast of England. 
    Southampton
nagyváros Anglia déli tengerpartján.
001. Aerial view of the Royal Castle of Windsor - A Windsori Krályi Kastély látképe a repülőről 002. The view from our hotel room - Ilyen volt a kilátás a szobából 003. We stayed in Holiday Inn. - A Holiday Inn szállodában laktunk. 004. The view from our hotel room - Ilyen volt a kilátás a szobából
005. A nice cruise boat in the port - Egy szép utasszállító hajó a kikötőben 006.  DeVere Grand Harbour hotel  007. The old City Walls of Southampton - A régi városfal 008.  The city wall was established in the Roman times  and was extended in the Norman period. - A városfal a  római korban épült, majd a Norman időszakban továbbépítették.
009. This building was a "wool store", as wool was the main export item. - Gyapjútáróló raktár volt ez az épület egykor, amikor a fő exportcikk a gyapjú volt.
010. Today this building is the Titanic Museum, as Titanic departed from here in 1912. - Ma a Titanic Múzeum van az épületben, mivel a Titanic innen indult el 1912-ben.
011. Southampton from the sea in 1840. - Southampton a tenger felől nézve, 1840-ben 012. Harbour-type flower decoration - Kikötőhöz illő virágdíszítés
013. Flower - Virág 014. Duke of Wellington pub was built in 1220, in the Norman period. - A normannok korából származó "Duke of Wellington" kocsma 1220-ban épült. 015. The Tudor House is a 800 y.o. timber-framed bulding, there is museum inside and garden. - A fagrendás Tudor ház 800 éves, múzeum van benne és szép kert. 016. St Michael Square
Szt. Mihály tér 
017. St Michael Church is the oldest building in Southampton, founded in 1070 - A Szt. Mihály templom Southampton legrégebbi épülete, 1070-ben alapították 018. The interior of St Michael Church  - A Szt. Mihály templom belseje 019. Holyrood Church was built in 1320  - A Holyrood (Szent Kereszt)  templom 1320-ban épült 020. The church was destroyed by German bombing in November 1940  - A templomot a németek bombázták le 1940 novemberben.
021-022. In 1957 the remains of the Holyrood Church were dedicated as a memorial of the sailors of teh Merchant Navy  - 1957-ben a Holyrood maradványait a Kereskedelmi Tengerészet matrózainak emlékművévé nyilvánították. 023. High Street - A High Street (Fő utca) 024. Flowers - Virágok
025. The Bargate, was the entrance of the town in the Norman period. - A Bargate a város kapuja volt a Norman időszakban. 026. Statue of King Geroge III. - III. György király szobra 027. Lion statue - Oroszlán szobor 028. Bar Street, a pedestrian area with shops - A Bar Street sétálóutca üzletekkel
029. Shopping mall - Bevásárló központ 030. Shopping mall - Bevásárló központ 031. John Smith's extra smooth beer (ale) - John Smith's sör 032. Map of New Forest National Park - A New Forest Nemzeti Park térképe
2. Buckler's Hard historic maritime village in New Forest National Park (see map in 032). 
    Buckler's Hard
történelmi hajóépítő falu a New Forest Nemzeti Parkban (lásd a térképet 032 számon)
033. Cow on the road - Tehén az úton 034. Horses - Lovak 035. Welcome to Buckler's Hard - Buckler's Hard falu üdvözlő táblája 036. Map of Buckler's Hard - Buckler's Hard térképe
037. Maritime Museum - Henry Adams was the leading ship designer. - Hajóépítészeti múzeum - A fő hajótervező Henry Adams volt. 038. Maritime Museum - the life of village people Hajóépítészeti múzeum - a falusi emberek élete 039. Maritime Museum - ship models Hajóépítészeti múzeum - hajómodellek 040. Village street where wood materialswere stacked for ship building.  - A falu  széles utcáján halmozták fel a faanyagot a hajók építéséhez.
041. In the 18th century this was a ship building village.  - A falu  a 18. században hajóépítéssel foglalkozott. 042. This was a free port for trading sugar from the West Indies.  - Szabad kikötő volt itt, ahova cukrot szállítottak be  Nyugat-Indiából. 043. This was the birth place of many vessels of the British Navy. Today boat port and picnic place.  - A Brit Tengerészet sok hajóját itt gyártották. Ma a kishajók kikötője és piknikező hely. 044. The water birds are coming to the picnic place and begging for food.  - A vizimadarak kaját kéregetnek a piknikezőktől.
045. Horses on the road.  - Lovak az úton. 046. Kids are walking in safety, using this rope.  - A babákat kötéltre fűzve sétáltatják. 047. Motorway.  - Autópálya.
3. Bablock Hythe and around river Thames in Cotswold District, St. John's Lock  
   Bablock Hythe, a Temze folyó, St John zsilip a Cotswold nevű tájegységben
048. Welcome to Gloucestershire, Cotswold District.  - Gloucestershire megye üdvözlő táblája 049. Holiday home in Bablock Hythe  - Mobilnyaraló Bablock Hythe-ban 050. Wild ducks  - Vadkacsák 051. Dinner  - Vacsora
052. Boat with flowers  - Virágos csónak 053. Willow cat  - Willow cica 054. Excursion  - Kirándulás 055. Police woman on horse  - Rendőrnő lóháton
056. Boat on river Thames  - Kishajó a Temzén 057. At the riverside  - A folyóparton 058. Grass and cows - Fű és tehenek 059. The Trout Inn  - A Pisztráng Fogadó
060. Boats  on river Thames at St. John's Lock.  - Hajók a Temzén a  St. John zsilip közelében 061. St. John's Lock is the furthest upstream lock on the river Thames.  - A St. John zsilip  a legutolsó zsilip a Temze felsőfolyásán. 062. Statur of Father Thames - Temze Apó szobra 063. Flowers  - Virágok
064. Medlar (Mespilus)  - Naspolya 065. Flowers  - Virágok 066. Flowers  - Virágok 067. Next to the river  - A folyónál
068. Medlar (Mespilus)  - Naspolya 069. St. John's Lock  - A Szt. John zsilip 070. Boats on the river  - Hajók a folyón 071. The Trout Inn  - A Pisztráng Fogadó
072. Landscape in England  - Angol táj 073. Landscape in England  - Angol táj 074. The Rose Revived Inn  - A Feléledt Rózsa vendégfogadó 075. Guiness beer  - Guiness sör
076. Wild duck  - Vadkacsa
4. Witney is a town 12 miles west of Oxford.  
    Witney
város Oxfordtól 19 km-re nyugatra található.
077. The Witney Crest  - Witney címere 078-079-080. The Medieval Buttercross was a market place where the local farmers sold butter and egg.   - A középkori Buttercross ("Vajkereszt")  piac volt, ahol a helyi gazdák vajat és tojást árultak.
081. Arches  - Boltívek 082. Flowers  - Virágok 083. The Angel Inn  - Az Angyal Fogadó 084. Flowers  - Virágok
085. Flowers  - Virágok 086-087-088. St Mary Church was built in the Norman period, 11th-12th century  - A Mária templom a Norman időkben épült, a 11.-12. században
089. Old houses  - Régi házak 090. St Mary Church  A Mária templom 091. Cemetery  - Temető 092. Arches, flowers and Buttercross  - Boltívek, virágok és a Buttercross

MAIN PAGE

  

HIKING PAGE     

093. Good bye  - Búcsú