2012. január 28.
Medvednica természeti park, Zágráb
Medvednica Natural Park, Zagreb, CROATIA 

8 km táv


HIKING PAGE


MAIN PAGE

Click to any of the pictures  - Kattints bármelyik képre 

1. Gyalogtúra a Medvedgrád erődhöz
    
Šestine (340 m) ---> Medvedgrad (625 m) ---> Šestine (340 m)
    Hiking to Medvedgrad Fortress 
1.  A dombtetőn látszik túra-célpontunk: a Medvedgrad erőd. -  Medvedgrad fortress on the hilltop was our tour destination. 2.  Šestine faluból, a tempmlomtól indul a túrajelzés a hegyre  - We had to follow the trail signs, from the church of Šestine Vallley 3.  Az erdei út a Szent Rókus (Sveti Rok) kápolnánál kezdődik, ahol leparkoltuk az autót.  -  The first tral starts at  the little chapel of St.  Roch (Sveti Rok) ewhere we left our car. 4.  Sokféle útirány indul innen  -  Trails are going from here to several destinations.
5.  A sárosabb erdei út helyett a most a száraz aszfaltutat válaszottuk   -  We chose the dry asphalt road instead of the muddy forest trail 6. Az idő napos és meleg volt (-1C körül).   -  The weather was sunny and quite warm (about -1C), 7.  Medvedgrad már nincs olyan messze   -  Medvedgrad is not so far 8.  Hónyomok az erdőben   -  Snow patches in the forest
9.  A völgyben egy másik ösvény fut, hidakkal - Another trail down in the valley, with bridges
10.  A Medvedgrad külső falának darabja - Remaining external walls of Medvedgrad
11.  Az újonnan épült jegypénztár tükörfala - The  mirrored newly built ticket desk
12.  A vár alaprajza. A vár a 13.szd. közepén épült, a tatár.invázió elleni védelem céljából.  - The layout of the fortress. The fortress was built in the mid of the 13th century, as a defence of the Tatar invasion.
13.  A belső várfal nagyon magas és erős, jó védelmet adott a tatárok ellen - The high and strong internal wall served as protection against tha Tatars.
14.  Nyolcszögletű kápolna a várudvaron. - Octagonal sheped chepel in the yard.
15.  A falon kívüli mélység elérhetetlenné tette a várat - The deep natural moat around the fortress ensured inaccessibility.
16.  Belső-Horvátországban ez a legjelentősebb középkori erőd. - This is the most significants medieval fortress in the continental Croatia.
17.  Janos Pannonius költőnk, aki Ivan Česmički néven horváát bán is volt itt halt meg 1472 márc. 27-én.  - The Hungarian poet Janus Pannonius, who was also Croatian ban Ivan Česmički died here on 27 March, 1472.
18.  A kilátás a várból nagyon szép.  - The view is very nice from the fortress.
19.   A GPS mutatja a tengerszint feletti magasságot: 625 m - GPS is showing the elevation: 625 m
20.  A keleti palota falai - The walls of the eastern palace
21.  A Haza Oltára, a háborúkban elsett horvátok emlékére - Oltar of the Homeland is a memorial for the Croatian victims of several wars
22.  Örökmécses - Eternal flame
23.  Az üvegrészeket télire műanyag takaróval védik - The glass parts are protected by plastic civer during winter
24.  A külső fal is épen maradt sok helyen- The external wall remained in good status

25. Az erdő - The forest
26.  Befagyott patak - Frozen creek
27. Kanyargós út - Curving road

2. Néhány zágrábi kép Some photos of Zagreb
28.  Hotel Jadran, ahol aludtunk - Hotel Jadran where we stayed
29.  August Šenoa (1838-81), horvát író (az ő "Jókaijuk")  - August Šenos (1838-81), Croatian writer
30.  Modern épület az Ibler téren - Modern building on Ibler Square
31.  A Horvát Nemzeti Bank ikerépületei közül a bal oldali- The external wall remained in good status
32. Meštrović Pavillon (1938-ból), ma kiállítási központ - Meštrović Pavilion (built in 1938), today exhibition centre 
33.  Madonna félholddal a Kaptol téren - Madonna and half Moon on Kaptol Square
34.  Zágrábi Katedrális - Cathedral of Zagreb
35.  Kereszt és Félhold együtt- Cross and Half Moon together
3. A Zágrábi Katedrális A 13. századi gótikus katedrális a leghíresebb épület Zágrábban és a legmagasabb épület Horvátországban.  
- The Cathedral of Zagreb The 13. century Gothic cathedral is the most famous and the highest buidling in Croatia.
36. A rézborításos főkapu - Copper covered main entrance
37.  A temlom főhajója - The main nave
38.  Jézus és a két lator a Kálvária hegyen  - Jesus and the two thieves in Calvary Hill
39.  A jobboldali hajó - The right side nave
40. Jézus a kereszten- Crucifixion
41.  Glagolit írás - Galgolitic script
42.  Zágrábi Katedrális - Cathedral of Zagreb
43.  A főoltár - The main altar
44. A főoltár - The main altar
45.  Zágrábi Katedrális - Cathedral of Zagreb
46.  Aloysius Stepinac (1898-1960) zágrábi érsek és bíboros szarkofágja  - The sarcophag og Aloysius Stepinac (1898-1960), cardinal and archbishop of Zagreb
47.  Mellékoltár, Madonna Jézussal - Side altar with Madonna and infant Jesus
48.  A Zágrábi Katedrális szószéke - The pulpit of Cathedral of Zagreb
49.  Zágrábi Katedrális este - Cathedral of Zagreb by night
50.  Zágrábi Katedrális este - Cathedral of Zagreb by night
51.  Zágrábi Katedrális este - Cathedral of Zagreb by night
4. Zágrábi este  - A night in Zagreb 
52. A zábrági erőd -  Fortification of Zagreb 
53.  A Kaptol tér - Kaptol Square
54.  Madonna és a négy angyal - Madonna and the four angels
55.  Madonna, Félhold, Vénusz, Jupiter - Madonna, Half Moon, Venus, Jupiter
56. Tkalčićev utca -  Tkalčićev Street
57.  Tkalčićev utca -  Tkalčićev Street
58.  Sörözés a Mali Medo-ban (Kismedve) - Drinking beer in Mali Mado (Little Bear)
59.  A két sör: "Barna medve"  és "Fekete királylány" - The two beers:  "Brown Bear" and "Black  Princess"
60.  Vacsora - Dinner