Bécs - Ausztria fővárosa 

Vienna - Capital of Austria
MAIN PAGE

A fejezet kinyitásához kattints bármelyik képre  - Click to any of the pictures  to open the chapter

1. Séta az óvárosban - Walk in the historical town centre
1. Hotel Novotel Wien City2. Urania Palota és Csillagvizsgáló. 1910-ben építtette Ferenc József - Urania Palace and Observatory, built by Franz Joseph in 19103. Irodaépület a szállodánk mellett az Aspern-hídról nézve - Office building next to our hotel. Photo was taken fro Aspern bridge4. Gazdasági és Családvédelmi Minisztérium és a Radetzky szobor - Ministry for Economy and Social protection and the Radetzky Monument
5. Korábban Hadügyminisztérium székhelye volt.1909-13 között épült. - Previosly it was the Ministry of War, built between 1909-136. A Főposta előtt egy érdekes szobor - Funny statue in front of the Main Post Office7. A Biberstrasse egyik szép épülete - One of the nice buildings in Biber Street8. A Dominikánus templom a Postgassén, épült a 16. században. - Dominican Church in the Post Street was built in the 16th century.
9. A ferskókat Mathias Rauchmiller festette (1675) Törökországban - The frescos were painted by Mathias Rauchmiller (1675) 10. A 34-regiszteres orgona 1895-96-ból származik. - The organ with 32 register dates from 1895-96. 11. Az egyik oldalkápolna festménye - Painting in one od the side shapels12. A templom barokk díszítése elképesztően gazdag - The Barock church  is very rich in ornaments
13. Elképesztő homlokzati díszítés... -  A fascinating Fascade14. Görög-ortodox templom -  Greek ortodox church 15. Görög-ortodox templom -  Greek ortodox church16. Griechengasse - Görög utca -  Greek street
17. Kariatidák a Rotenturmgasséban - Cariatyds in Rotenturm Street 18.  Bécsi fiáker - Typical horse-pulled cart in Vienna. Called "Fiaker" 19. Élőszobor - Life statue 20.  Élőszobor - Life statue
2. Stephansdom - Walk in the historical town centre
21.  Román és gótikus stílusú templom -  Romanesque and Gothis style church 22.  Steffl-torony, 137 m magas -  Steffl tower is 137 m high 23.  A torony 1368 és 1433 között épült - The tower was built between 1368 and 1433  24.  Gótikus díszítések - Gothic ornaments 
25.  A számos külső szobor egyike  - One of the several external statues 26.  A főkapu körüli faragások részben magyar  mesterek munkái - The stone carvings around the main gate are masterworks of Hungarian masters 27.  A főhajó - The main nave 28.  A főhajó - The main nave
29.  A Rieger orgona 1991-ben készült - The Rieger organ was built in 1991 30.  Síró angyalkák koponyával - - Crying angels with skull 31. Gótikus oldalkápolna  - Gothic side chapel 32.  Későgótikus szószék - Late Gothic pulpit
3. Séta az óvárosban - Walk in the historical town centre
33.  Élőszobor - Life statue 34.  Modern épület a Stephans téren - Modern building on the Stephans Square 35. A mindig élénk Kärtnerstrasse The vivid Kärtner street 36. Egy diszes homlokzat a Kärtnerstrassén (16 sz. ház) - A colorful facade in the Kärtner street (house No. 16)
37. A díszes Donner szökőkút (Donnerbrunnen), 1937-39 között épült -   Donner Fountains, built between 1737 and 1739  38. A szökőkutak alakjai   folyókat személyesítenek meg (Enns, Ybbs, Traun, March/Morava)The figures are personalizing rivers (Enns, Ybbs, Traun, March/Morava) 39.  Enns, az öreg révész, evezőlapátot tart - Enns is an old ferryman holding a paddle 40.  Traun, egy halászó fiatal férfi - Traun is a young man catching fish
41.  Traun, egy halászó fiatal férfi - Traun is a young man catching fish 42.  Albertina tér. A fasizmus és háború elleni emlékmű - Monument against fascism and war on Albertina Square 43.  A fasizmus ellen - Against the fascism44. A fasizmus ellen - Against the fascism
45.  A Generali Biztosító épületének homlokzata - The facade of the buiding of Generali Insurance Company 46.  Albertina tér. I. Ferenc József lovaszobra - Statue of Franz Joseph I on Albertina Square 47.  Albertina Múzeum - Albertina Museum48. Díszes kapu a Hofburgban  - Ornamanted gate to the Hofburg
4.Hofburg, a bécsi császári palota - Hofburg, the Imperial Palace of Vienna
49. A Pálmaház  - The Palm House 50. A Pálmaház egy rlszében kávéház működik - A coffee house in a part of the Palm House51. Nemesi szobrok  - Statues of some nobles52.  Az Új Palota (Neue Burg) hátsó oldala - The back side of the New Palace (Neue Burg)
53. Homlokzat - Facade54. Angyalkák - Angels    55.  Wolfgang Amdeus Mozart szobra - Statue of Wolfgang Amadeus Mozart56.  A Hofburg egyik bejárata - One of the entraces of the Hofburg
57. A Hofburg  -  Hofburg58. Savoyai Jenő szobra  -  Statue of Prince Eugene of Savoy 59. Homlokzat - Facade60.  Heldenplatz. Fiáker, Habsburg-Lotharingiai Károlya szobra és a Városháza a háttérben - Helden Square. Fiaker, the statue of Archduke Charles of Austria and the City Hall  in the background
61. Heldenplatz. Fiáker és a Városháza a háttérben - Helden Square. Fiaker and the City Hall  in the background 62.  Hofburg 63. A Birodalmi Könyvtár épületének homlokzata - The facade of the building of the Imperial Library 64. Schweizertor , Svájci Kapu- The Swiss Gate
65.  Kőoroszlán - Stone lion 66.  Kovácsoltvas rács, mögötte díszkút - Wrought-iron gate and fountain behind 67.  Herkules szobrok mindkét oldalon - Hercules statues on both side 68.  II. Ferenc szobra. Felirata: AMOREM MEUS POPULIS MEIS (Szeretetem a népemé)  - The statue of Francis II - The meaning of the script is: "My love is for my people"
69.  Hofburg 70.  Madárka - Little bird 71.  A Hofburg kertje április elsején - The garden of Hofburg on 1st April 72.  Csak semmi kutyagumi ! - No dogpup please !
5. Séta az óvárosban - Walk in the historical town centre
73.  A Hofburg Színház - The Hofburg Theatre 74.  Rathaus - Városháza -  City Hall 75.  Rathaus - Városháza -  City Hall 76.  Tulipánfa - Tulip tree
77.  Kariatidák - Cariatyds 78.  Egy szűk utca - A narrow street 79.  Freyung Passzázs - Freyung Passage 80.  Freyung Passzázs - Freyung Passage
81.  Freyung Passzázs - Freyung Passage 82.  Freyungplatz - Freyung Square 83.  Húsvéti vásár - Easter market 84.  Húsvéti vásár - Easter market
85.  Húsvéti vásár - Easter market 86.  Húsvéti vásár - Easter market 87.  Húsvéti vásár - Easter market
6. Séta Bécsben - Walk in Vienna
88.  A Vámhivatal gyalogoshíd, és alatta a Metró hídja - The Customs Office Bridge, and below it: a bridg for the underground 89.  A Vámhivatal gyalogoshíd és egy kormányzati épület - The Customs Office Bridge and a governmantal building underground 90.  A Vámhivatal gyalogoshíd - The Customs Office Bridge  91.  Itt jár a metró - Here is running the underground train 
92.  Egy kormányzati épület - A governmantal building 93.  Érdekes szobor - Interesting monument 94.  Alvó lány szobra - Statue of a sleeping girl  95.  Pihenő lány szobra - Statue of a resting girl 
96.  A bécsi önkéntes mentőalakulat állomásépülete - The building of Vienna Volunteer Rescue Association
7. Hundertwasser Ház - Hundertwasser House
Friedensreich Hundertwasser (1928-2000) osztrák  építész és művész volt. Itt a bécsi Kegelgasséban található házáról vannak képek.
Friedensreich Hundertwasser (1928-2000)  was Austrien architect and artist. Here are some photos about one of his houses, built in Vianne, Kegel Street.
97.  A Hundertwasser Ház a Kegelgasséban - Hundertwasser House in Kegel Street 98. 99. 100.
101. 102. 103. 104.
105. 106. 107.
108.  Egy fantasztikus saroktorony - A building with amazing tower and ornaments 109.  Egy csendes bécsi utca - A quiet street in Vienna 110.  Egy csendes bécsi utca - A quiet street in Vienna 111.  Egy csendes bécsi utca - A quiet street in Vienna
112.  Kunsthaus Wien - Bécsi Művészetek Háza - The House of Arts in Vienna 113.  Kunsthaus Wien - Bécsi Művészetek Háza - The House of Arts in Vienna 114.  Kunsthaus Wien - Bécsi Művészetek Háza - The House of Arts in Vienna 115.  Rollizó kislányok - Girls rolling fast
8. Itt dolgozott Gábor - The building where Gábor was working
116.  Itt dolgozott Gábor - Gábor was working in this building 117.  Itt dolgozott Gábor - Gábor was working in this building 118.  Kilátás az épületből - View from the building 119.  Kilátás az épületből - View from the building
120.  Kilátás az épületből - View from the building 121.  Kilátás az épületből - View from the building 122.  Önarckép - Self-portrait 123. Étkezőhelyek - Dining area
124. Ebéd - Lunch
9. Esti képek - Night photos
125. 126. 127. 128.
129. 130. 131. 132.